fbpx

Velkommen til Kanda

Vegan hamburgerdressing i liten skål

Bærekraft og Miljøarbeid

Kanda skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert, noe vi har vært siden 2014. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

 

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Kanda i årene fremover.

 

 

 

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer eller tjenester kan forbedres hos oss? Send forslag til post1@kanda.no 

Se vår Miljøfyrtårnrapport her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/148606